Nyt bevissystem - det har du brug for at vide lige nu!

DFR's nye bevissystem er på vej.

Det nye bevissystem lanceres den 2. marts 2020 klokken 8.

HER ER HVAD DU SOM INSTRUKTØR I FSFI SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ LIGE NU:

 • Der kan ikke oprettes førstehjælpsbeviser i perioden mellem torsdag 27. februar klokken 15 og mandag den 2. marts klokken 8.
 • Instruktøren skal IKKE vælge mellem de to systemer; det nye indtager det gamle systems adresse.
 • Du skal ikke foretage dig noget vedr. skiftet lige nu, men
 • du bedes slette ikke-afholdte kurser, der bare fylder;
  det være sig helt tomme indtastede kurser (eller kurser, du af en eller anden grund allerede har indtastet med en dato, der ligger ude i fremtiden - ALTSÅ kurser der skal afholdes efter 27.2. - dem skal du indtaste i det nye system, NÅR det er åbnet efter den 2. marts kl 8)

 • Data (kurser og beviser, du har afholdt og udstedt) overføres automatisk.
 • Du skal nok blive informeret om, hvordan du logger på første gang og orienterer dig i det nye system.
 • Du kan også med fordel være opmærksom på, at det ikke er muligt at indmelde og oprette nye instruktører i perioden mellem 13. februar og 3. marts.
 • Har du mellemværender med FSFI, der gør at din adgang til bevissystemet er midlertidig lukket, bedes du følge op på disse forhold i god tid inden den 13. februar.
 • Husk at holde øje med FSFI's nyheder og nyhedsbreve.

Den 2. marts tages DFR’s nye system til udstedelse af førstehjælpsbeviser i brug. Instruktørerne skal i den forbindelse være opmærksomme på, at det gamle (nuværende) bevissystem lukker den 27. februar klokken 15.00.

Dette betyder, at der ikke kan udstedes førstehjælpsbeviser i perioden mellem torsdag den 27.februar klokken 15 og mandag den 2. marts.

Begge systemer vil ikke være åbne samtidige, så instruktøren kommer ikke til at skulle vælge mellem de to systemer. Fra den 2. marts 2020 vil det nye system være det, du finder, når du tilgår den vante webadresse på https://kursusbevis.foerstehjaelpsraad.dk/

Kursus- og kursistdata, der er indtastet i det nuværende system, følger med over i det nye system, så instruktørerne mister ikke oplysninger om afholdte kurser, og kursisterne mister ikke deres beviser.

I den forbindelse bedes alle om at slette kurser, der er oprettet for fremtidige datoer samt tomme kurser.

Instruktører og kursister vil opleve en lang række forbedringer. Blandt andet kan kursisterne selv indtaste oplysninger i systemet; uden at kunne se hinandens data. Systemet kan også håndtere, at flere kursister har samme mailadresse. Layout og funktioner bliver mere brugervenlige.

FSFI's næstformand, Jakob Kruse Enemærke, har repræsenteret  FSFI i den udviklingsgruppe under DFR, der har fulgt og kvalificeret Ditmers arbejde med det nye system. 

Rådet planlægger at udgive en serie små videoer, der instruerer i anvendelsen af det nye system.
FSFI har naturligvis også nogle informative fyraftensmøder i støbeskeen. Når vi har disse på plads, annonceres de på hjemmesiden, Facebook og i nyhedsbreve, ligesom at vi vil vurdere behovet for flere instruktioner målrettet FSFI’s medlemmer.

Vi er naturligvis også i kontakt med FSFI’s egen IT-udvikler med henblik på at afdække, hvilken betydning det nye bevissystem får for vores egne arbejdsgange med bl.a. fakturering af beviser og om det nye system åbner muligheder for at denne proces kan optimeres.

DFR oplyser endvidere at det nye system har medført, at der er udarbejdet nye databehandler-aftaler om fælles dataansvar. Disse gennemgåes for nuværende af en jurist.

Hold øje med FSFI's nyheder og nyhedsbrev i den kommende tid; vi bringer løbende nyt om bevissystemet.

 Du kan også læse mere her: http://xn--frstehjlpsrd-3cbj7x.dk/2020/01/17/skiftedag-for-bevissystemet/