Temadage august 2019 til marts 2020

Otte ”ens” temadage om undervisning for FSFIs medlemmer.

Bestyrelsen i FSFI har et grundlæggende ønske om at højne kvaliteten af førstehjælpsundervisningen. Derfor igangsætter vi i samarbejde med UCL (University College Lillebælt) i Odense et projekt, som har fokus på den enkelte instruktørs undervisningsmæssige tilgang til formidling af førstehjælp.
Temadagene giver også mulighed for at have en kollegial sparring med hensyn til ens eget undervisningsmateriale. Er du interesseret i at få nye værktøjer til din undervisning, så er muligheden her. FSFI holder rundt i landet 8 temadage fra august og frem til foråret 2020. Temadagene er gratis og kun for medlemmer af foreningen.


MELD DIG GERNE TIL MED DET SAMME
Medlemsundersøgelsen, som FSFI fik gennemført sidste forår, fortalte os bl.a. at mange medlemmer gerne vil deltage i forskellige medlemsarrangementer, men at transporttiden ofte kan have en betydning. Derfor har vi i denne omgang valgt at tilbyde otte temadage med det samme udgangspunkt, men otte forskellige steder i landet og på otte forskellige tidspunkter henover sensommeren, efteråret og vinteren.

Det kræver naturligvis overblik over deltagerantal og størrelserne på de lokaler, vi har reserveret rundt omkring, og den forplejning, der skal bestilles.

Derfor vil det være en endda meget stor hjælp for os, hvis alle I, der allerede nu ved, at I gerne vil være med til en af dagene, får jer tilmeldt med det samme. Jo før vi har fornemmelsen af, om alle dagene kan blive til noget, jo bedre.

Tilmelding foregår som sædvanlig ved at sende en mail til sek@fsfi.dk
(Er der særlige allergier eller andre beskeder, der skal gives videre til køkkenerne de forskellige kursussteder, så skriv det meget gerne i din tilmelding).

TID OG STED
Her kan du se en liste over de dage og steder, vi har sat i kalenderen.

  • 24. august – Vejle
  • 21. september – Ishøj
  • 5. oktober – Herning
  • 9. november – Odense
  • 23. november – Holte
  • 25. januar – Aalborg
  • 29. februar – Esbjerg
  • 21. marts - Sorø

Tidsrum: 10.00 - 15.00 - med ankomst-kaffe fra 9.30. 

Dagene bliver ens og forskellige. Ens i den forstand, at udgangspunktet og tidsrum er det samme. Forskellige i den forstand, at de på skift varetages af tre forskellige undervisere fra UCL, og at de naturligvis vil blive præget af antallet af deltagere og det deltagerne byder ind med.

Der vil til hvert enkelt arrangement være mindst en repræsentant for FSFI’s bestyrelse.
Vi glæder os til at se dig.


TEMADAGE OM DIDAKTIK
UCL’s undervisere skriver følgende intro til temadagene.

Vil du have nye ideer til din undervisningstilrettelæggelse, og vil du udveksle erfaringer med andre førstehjælpslærere?
Temadagen tager udgangspunkt i grundlæggende viden om læring og voksendidaktik.
Vi kommer rundt om emner som undervisningstilrettelæggelse for forskellige målgrupper og motivation.
Vi ser på, hvordan man på forskellige måder, kan formidle teori – så jeres kursister kan huske og bruge det lærte i praksis.
Temadagen afveksler mellem korte oplæg, øvelser, refleksioner og erfaringsudveksling mellem deltagerne.

I den kommende tid vil du i nyhedsbreve og nyheder her på siden kunne læse mere om indholdet og om underviserne.