Opdatering fra FSFI's bestyrelse vedr. Corona-virus COVID-19

Opdatering vedr. Corona-virus (COVID-19)

FSFI har den 11. marts kl. 23 udsendt nedenstående som nyhedsbrev til foreningens medlemmer. Nederst finder du nogle nyttige links.

"FSFI’s bestyrelse har netop afholdt et virtuelt møde for at drøfte situationen vedrørende Corona-virus og de tiltag, der kan være med til at dæmme op for den kraftige stigning i antallet af smittede.

Tidligere på dagen var også FSFI repræsenteret i det telefonmøde, hvor Dansk Førstehjælpsråd besluttede at suspendere alle førstehjælpskurser med effekt fra i morgen, torsdag den 12. marts.  FSFI er således enig i og med til at tage denne beslutning, uanset hvor ubelejlig den end måtte være.
Det handler for nuværende om at begrænse fysisk kontakt og smittespredning mest muligt.

Set i lyset af dagens udmeldinger fra både DFR og senest landets regering vedr. tiltag i forbindelse med Coronavirus, har bestyrelsen også besluttet af udsætte både temadagen den 21. marts og foreningens generalforsamling den 28. marts.
Vi følger udmeldingerne fra Sundhedsstyrelsen og regeringen nøje og vil løbende vurdere, hvornår vi kan afholde disse arrangementer.

Sekretariatet vil forsøge at svare indkomne mails hurtigst muligt; og i de tilfælde hvor det skønnes mest hensigtsmæssigt, vil henvendelserne blive sendt videre til foreningens bestyrelse.

Situationen med en pandemi og de mange følgevirkninger er fuldkommen ny og ekstraordinær for os alle; så nogle af medlemmernes mange spørgsmål vil det utvivlsomt ikke være muligt at besvare her og nu.

Den 16. marts gen-vurderer Dansk Førstehjælpsråd det gældende påbud vedrørende aflysning af førstehjælpskurser. FSFI vil naturligvis holde medlemmerne orienteret, så godt og hurtigt som det er muligt. "

NYTTIGE LINKS:

Dansk Førstehjælpsråds påbud finder du her.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Statsministeriets tiltag

Politiets informationer om Corona-smitte