Find en Førstehjælpsinstruktør på hjemmesiden

Søgefunktionen er blevet opdateret.
I samarbejde med vores IT-udvikler har vi atter opdateret funktionen forrest på FSFI's hjemmeside. 

Kortet er nu optimeret og meget hurtigere end tidligere og der kan vælges imellem at se resultatet af søgningen på såvel liste som kort med geografiske markeringer. 

Funktionen benyttes af både de efterhånden mange kursister, der henvender sig i sekretariatet, og af instruktører, der leder efter kolleger og samarbejdspartnere.

Da valgmuligheder og markeringer selvfølgelig er opdaterede, så de afspejler DFR's nye uddannelsesstruktur, er der stadig en del instruktører, der ikke har fået redigeret deres ønsker om, hvorledes de vil vises på kortet. 

Derfor vil søgeresultaterne utvivlsomt blive mere fyldestgørende, efterhånden som instruktørerne i FSFI får redigeret deres respektive profiler med kursusudbud og synlighed.

 

Liste