DRGs holdning til debatten om "retten til at sige nej til genoplivning"

Den 9.12.2016 offentliggjorde Etisk Råd en udtalelse med en række etiske overvejelser og anbefalinger i forbindelse med "selvbestemmelse ved livets afslutning". 

Dansk Råd for Genoplivning har efterfølgende publiceret DRG's holdning til denne debat.

DRG understreger, at man ikke skal tøve med at træde til med at yde livreddende førstehjælp, og at det er helt centralt at skelne mellem personer, der falder om i det offentlige rum, og personer, der under indlæggelse elller lignende situation er i omgivelser, hvor eksempelvis plejepersonale og familie kender deres specifikke ønsker på området. 

Du kan her læse Dansk Råd for Genoplivnings holdning: følg linket. 

Du kan endvidere - ved at følge dette link - læse en artikel på DR's hjemmeside, hvori Hjerteforeningen udtrykker bekymring i forbindelse med borgenes opfattelse af udtalelsen fra Etisk Råd.
"Yd førstehjælp!" opfordrer Hjerteforeningen.