Velkommen til Karsten Stie på formandsposten

Velkommen til FSFI’s nye formand

Den 14. april var der generalforsamling i FSFI.
En dag med god stemning, besøg af udstillere, livligt og populært oplæg ved Benedict Kjærgaard samt – naturligvis – generalforsamling med valg til bestyrelsen.

André Bjørn Nielsen havde efter fire som formand for FSFI valgt at takke nej til genvalg. Bestyrelsen indstillede bestyrelsesmedlem, Karsten Stie, til posten som formand. Dette blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen.

Karsten Stie, der er 51 år og bor i Randers med familien, meldte sig ind i FSFI 2014. Karsten har en årelang erfaring med førstehjælp, undervisning og akutberedskab bag sig og har således undervist i førstehjælp siden 1991, hvor han arbejdede som faglærer i Forsvaret. Karsten har siden været ansat hos Falck som ambulanceredder og lægeassistent samt underviser. Også Dansk Præhospital Uddannelsescenter har FSFI’s nye formand undervist ved.
I 2015 blev Karsten selvstændig og ikke længere efter suppleant i FSFI’s bestyrelse med et ønske om at være med til at sikre foreningens formål med at formidle viden om førstehjælp til så mange som muligt.
For Karsten Stie betyder det meget at fortsætte det gode arbejde i bestyrelsen og foreningen med fokus på kvalitetssikring og lydhørhed overfor medlemmernes behov og ønsker.

Karsten Til Gf

Og velkommen til en ny post til André Bjørn Nielsen

Lørdag betød slet ikke et farvel til André Bjørn Nielsen, i det han stillede op til en post som menigt bestyrelsesmedlem. Også Bjarne T. Mortensen, der i løbet af året indtrådte fra en suppleantpost til en bestyrelsespost, modtog genvalg og valgtes. Der var ingen andre kandidater.

Til suppleantposterne var der gengæld fire opstillede til de to poster. Som første suppleant valgtes Janne Mosbak og som anden suppleant, Peter Harry Chalk.

Bestyrelsen kan du finde her: /om-fsfi/bestyrelsen.aspx

Du vil i løbet af de næste par uger kunne finde referat og andre oplysninger fra den 14. april på denne side, /om-fsfi/moedereferater/generalforsamling-2018.aspx
der er forbeholdt FSFI’s medlemmer og derfor kræver at du logger ind.

PS. Husk at næste års generalforsamling er lørdag den 30. marts 2019.