Næste møde i erhvervsnetværket afholdes i Holstebro 17. marts

På det næste møde i det nyligt opstartede netværk, der fortrinsvis henvender sig til nord- og midtjyske førstehjælpsinstruktører fra såvel FSFI som andre organisationer, er temaet DFR's nye uddannelsesplaner. 

Aftenen giver mulighed for at spare med andre instruktører omkring indholdet i og sammensætning af uddannelsesplanerne. 

Hvilke kurser kan man eksempelvis sammensætte til forskellige kundegrupper?
Måske bliver der også tid til at vende et par spørgsmål omkring de elektroniske beviser.

Vil du gerne deltage, eller bare vide lidt mere så læs her i FSFI's kalender.