Sager vedrørende instruktører

På Dansk Førstehjælpsråds møde i marts 2017 er to sager vedrørende førstehjælpsinstruktører blevet behandlet. 

Sagerne medfører både tildeling af karantæne til en instruktør, udtalelse af kritik af to instruktørers omgang med bevisudstedelser samt en politianmeldelse af en enkelt underviser, som viste sig ikke at være registreret i nogen organisation under DFR.

Læs mere på Rådets hjemmeside.