Visning af coronapas

DFR's retningslinjer for førstehjælpsundervisningen gældende fra 29. november 2021.

Dansk førstehjælpsråd udsendte fredag d. 26.11. nye retningslinjer i forbindelse med myndighedernes smitteforebyggende restriktioner på en række områder.
Retningslinjerne træder i kraft fra og med mandag den 29. november 2021.

Genindførelse af coronapas på førstehjælpskurser

I regi af liberalt erhverv skal kursisterne vise gyldigt coronapas. Det er instruktørens ansvar at kursisterne viser passet.
Liberalt erhverv er eksempelvis undervisning på køreskoler og andre kurser for enkeltpersoner.
Underviser du for en forening, du ikke selv er medlem af, skal du også se coronapas.

Underviser du på et uddannelsessted eller for et firma, vil der i nogle tilfælde være krav om coronapas, men her vil det i hovedreglen være institutionen eller virksomheden, der tjekker passet.

Praktiske øvelser gennemføres

De praktiske øvelser skal gennemføres men med kursisterne delt op i faste grupper, medmindre kurset gennemføres i regi af en arbejdsplads, uddannelsessted eller lignende (hvor kursisterne omgås hinanden i forvejen).

Dukker sprittes af mellem hver kursist.

Overvej at reducere deltagerantallet

Instruktøren kan overveje, om der skal være færre deltagere på hvert kursus.

Læs retningslinjerne her.

denne side kan du desuden se Dansk Førstehjælpsråds generelle retningslinjer.

Orientér dig!

www.coronasmitte.dk kan du finde yderligere oplysninger om coronapassets gyldighed, værnemidler samt dagligt orientere dig om, hvorvidt der er særlige anbefalinger for smitteforebyggelse i dele af din kommune.

Hvis du har spørgsmål

Er der spørgsmål eller kommentarer til retningslinjerne og gennemførsel af undervisning i relation til corona, kontaktes FSFI.

Benyt corona@fsfi.dk eller sek@fsfi.dk