Retningslinjer for undervisning gældende fra 26.10.2020

Retningslinjer for førstehjælpskurser afviklet fra 26.10.2020

Dansk Førstehjælpsråd har på et online-møde, hvor også FSFI var repræsenteret, revideret retningslinjerne for afvikling af førstehjælpskurser.

Retningslinjerne valideres løbende i samarbejde med relevante myndigheder, så alle instruktører har selv ansvar for at holde sig orienteret og i øvrigt benytte sig af sund fornuft. 
Er du i tvivl, så tjek DFR's hjemmeside som det første sted!

DFR har i sine retningslinjer lagt vægt på, at regeringens ønske er at begrænse social kontakt – men ikke lægge begrænsninger på erhvervsliv eller uddannelse.

Rådet anbefaler derfor, at man så vidt muligt fortsætter med de normale holdstørrelser. Undtaget for dette er aktiviteter i f.eks. foreninger, der er omfattet af forsamlingsforbuddet. (Det betyder, at et kursus for eksempelvis en håndboldklub eller en ældre-forening maksimalt må være for 9 kursister).

Kurset skal under alle omstændigheder afholdes i et eller flere lokaler, hvor der er minimum 4 m2 gulvareal pr kursist.

Kursister skal nu anvende mundbind under de praktiske øvelser - her var det tidligere en anbefaling. (Link til "Sådan bruger du mundbind!)

Det anbefales, at kursister Covid-19-testes, inden de deltager i et førstehjælpskursus.

Kursisterne skal, inden undervisningen starter, orienteres om hygiejnereglerne.

Læs DFR's retningslinjer her!