Retningslinjer gældende fra 5. august 2021

Reducering af pladskravet fra 5. august

Dansk Førstehjælpsråd udsender i morgen, torsdag, nye retningslinjer for afvikling af førstehjælpskurser. 

Se retningslinjerne her. 

Pladskravet reduceres til 2 m2 gulvareal pr. kursist. Kursisterne skal stadig placeres således, at der er en meter mellem dem målt fra midt sæde til midt sæde. Afstandskravet er ikke gældende, når de praktiske øvelser gennemføres. 

Kursisterne skal stadig vise gyldigt coronapas. 
Læs om den dokumentation, der skal fremvises for evt fritagelse for at vise coronapas.

Bemærk at de ovenstående krav er gældende for kurser afholdt i regi af liberalt erhverv; så som køreskoler og lignende.

Kravet om coronapas er ikke gældende hvis kurset afholdes for elever eller medarbejdere på en uddannelsesinstitution, en skole eller en arbejdsplads - eller hvis kurset afholdes i en forening eller i en aftenskole i regi af folkeoplysning.

Inden start orienteres kursisterne om hygiejnereglerne på: 
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte

Følg også med på www.coronasmitte.dk 

Eventuelle spørgsmål til retningslinjerne rettes til sek@fsfi.dk eller corona@fsfi.dk