Rådet for Sikker Trafik

Rådet for Sikker Trafik har udgivet nye opdaterede undervisningsmaterialer til brug i den færdselsrelaterede førstehjælp.

Materialerne ligger på: https://www.sikkertrafik.dk/foerstehjaelp hvorfra de kan downloades. 

Som noget nyt er der nu materialer til knallertundervisning også.
Dette erstatter Dansk Førstehjælpsråds hidtidige materiale.
(Powerpointen med røngtenbillederne).

Du finder undervisningsplanerne i deres fulde længe her på medlemssiderne.

Se også nyheden her på Dansk Førstehjælpsråds hjemmeside.