Til april er en del af FSFI's bestyrelse på valg.

Bestyrelsesmedlemmer søges

Din forening, FSFI, søger nye kandidater til bestyrelsen.

Vi søger medlemmer, der har tid, lyst og overskud til at deltage aktivt i bestyrelsens arbejde fra næste generalforsamling i 2018 og i en minimumsperiode på henholdsvis 1 og 2 år afhængig af, om du stiller op som suppleant eller bestyrelsesmedlem. 

Arbejdsmængden:
Der afholdes møde i bestyrelsen ca. hver anden måned. Møder afholdes som udgangspunkt på hverdage typisk kl. 17-21 (inkl. spisning). Dog afholdes nogle af møderne via online videokonference.

Udover de faste bestyrelsesmøder afholdes et strategiseminar fredag til lørdag med overnatning.

Bestyrelsesmedlemmerne skiftes desuden til at være repræsenteret på medlemsarrangementer i løbet af året.

Årshjulet for mødeaktivitet mm. planlægges fra generalforsamling og et år frem.

Nye medlemmer af bestyrelsen skal være bevidste om, at bestyrelsen, grundet foreningens konstruktion, er en arbejdende bestyrelse og at det følgelig heraf periodevist kræver en arbejdsindsats at være med både til ovennævnte bestyrelsesmøder men også jævnligt at tage stilling til driftsmæssige spørgsmål imellem møderne.

Buddy-ordning:
For et nyt bestyrelsesmedlem vil der naturligt være en indkøringsfase med mange nye ting at forholde sig til. For at gøre denne proces mere overskuelig har den nuværende bestyrelse udarbejdet en række arbejdsdokumenter og guides samt etableret en såkaldt buddy-ordning for at lette indfasningen af nye medlemmer.
Vi er således klar til at tage godt imod dig.

Honorar: 
Som bestyrelsesmedlem får du et skattepligtigt honorar på 10.000kr/år
Som suppleant får du udbetalt et skattefrit honorar på 3.750kr. (2017).
Transportomkostninger dækkes jævnfør statens takster 

Indflydelse:
Som bestyrelsesmedlem har du indflydelse på foreningens virke, og du får en unik mulighed for at være med til at præge udviklingen af førstehjælpen i Danmark.

Yderligere information
får du ved at kontakte nuværende bestyrelsesmedlemmer. Se bestyrelsens kontaktoplysninger på foreningens hjemmeside
eller du kan bede sekretariatet formidle kontakten. 

Generalforsamlingen afholdes 14. april ved Middelfart.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

FSFI