Ny uddannelse: Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport

DFR har i samarbejde med Søfartsstyrrelsen udarbejdet en ny funktionsuddannelse i førstehjælp. Uddannelsen, der henvender sig til personer ombord på mindre fartøjer og i søsport, vil indgå i fremtidige bekendtgørelser på området.  

Det er fra i dag muligt at udstede beviser i DFR's bevissystem til funktionsuddannelsen "Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport". 

Førstehjælpsinstruktører kan finde den fulde uddannelsesplan her. (Kræver login til FSFI's hjemmeside.)

Du kan også læse mere på Dansk Førstehjælpsråds hjemmeside.