Funktionsuddannelse: Førstehjælp for erhvervschauffører

Dansk Førstehjælpsråd har i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet en ny førstehjælpsuddannelse.

Uddannelsen er henvendt til førere af varevogne under 3.500 kg og sætter vedkommende i stand til at handle hensigtsmæssigt i forbindelse med førstehjælpssituationer opstået i forbindelse med trafik og transport.

Førstehjælp for erhvervschauffører er en funktionsuddannelse indeholdende:

  • Førstehjælp ved ulykker (basisuddannelse)
  • Førstehjælp ved særlige knoglebrud. (særtillæg)
  • Førstehjælp ved livstruende blødninger. (særtillæg)

Instruktører, der er medlem af FSFI, kan finde uddannelsesplanen i hele sin længde på denne side i Vidensbanken  under Funktionsuddannelser.

Kursister kan finde beskrivelsen af uddannelsen her. (kræver ikke login)

Du kan desuden læse om den nye uddannelse på Dansk Førstehjælpsråds hjemmeside.

Det er fra den 7. december muligt at udstede kursusbevis i forbindelse med den nye uddannelse.