Bestyrelsen 2019 - 2020

Valg til FSFI's bestyrelse 2019 - 2020

Som altid bød den årlige generalforsamling i FSFI på et valg til foreningens bestyrelse.

Vedtægterne beskriver hvorledes hver enkelt bestyrelsespost beklædes for en to-årig periode ad gangen, mens suppleanterne vælges for en et-årig periode.

I år var der valg til posterne som hhv. næstformand og kasserer. Både Jakob Kruse Enemærke og Karl Zilmer accepterede et genvalg. Og da der ingen modkadidater var til disse poster, forsætter Jakob kruse Enemærke som næstformand for FSFI og Karl Zilmer som foreningens kasserer uden valg.

André Bjørn Nielsen har siden sidste generalforsamlingen 2018, hvor han ønskede at gå af som formand, været "almindeligt" bestyrelsesmedlem. Inden vi mødtes lørdag havde André meddelt, at han på grund af tidsmanglen ønskede at udtræde af bestyrelsen. Derfor skulle der også ekstraordinært vælges et medlem til at varetage en bestyrelsespost i en et-årig periode.

Til dette var der til gengæld hele tre entusiastiske kandidater, så forsamlingen skulle have gang i stemmesedler og stemmetællere. Valget faldt på Torben Rehder, der har været førstehjælspsinstruktør og medlem af FSFI i mange år.

Velkommen til Torben Rehder og endnu engang tak til André Nielsen, der ikke deltog i år, men som på sidste års generalforsamling modtog mange roser for sit store arbejde som foreningens formand.

På de to suppleantposter ønskede Janne Mosbak og Peter Chalk at fortsætte, hvilket skete uden modkandidater.

Den samlede bestyrelse for medlemsåret 2019 - 2020 ses her
(ovenpå et langt døgn med møde og generalforsamling)

Img 0545

 
MERE OM GENERALFORSAMLINGEN

Du kan på denne interne side (følg link og log ind) finde flere dokumenter med relation til generalforsamlingen. Blandt andet kan du læse lidt mere om Susanne Kaatmann, der stod for årets oplæg om didaktik, samt finde hendes slides i pdf-version.

Det er også her referatet vil blive publiceret, når det er renskrevet og godkendt. Desuden kan du se lidt flere billeder fra dagen:

Img 0522