Valg til bestyrelsen 2022

Ny formand og nye medlemmer i bestyrelsen

Tak for nogle gode timer tilbragt ved årets generalforsamling i FSFI, hvor vi var omkring 40 deltagere fra morgenstunden plus oplægsholder og filmfolk.

Udover et spændende oplæg om blødningstandsning ved Lars Kofoed, demonstration af VR-briller ved DAPUC og mange gode snakke mellem instruktører fra hele landet, bød dagen i Herning også på et vigtigt valg.
Nemlig valget af en ny formand, to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter; et valg der blev styret med sikker hånd af Søren Korsgaard.

Formandsvalg
Da Karsten Stie ikke ønskede genvalg som formand, anbefalede han og den øvrige bestyrelse, at forsamlingen i stedet valgte Bjarne Mortensen, der efterhånden har siddet i bestyrelsen en del år. Herved ville kontinuiteten i bestyrelsens arbejde blive sikret. Der var ingen modkandidater, og Bjarne valgtes enstemmigt og med stor applaus. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Herefter skulle to bestyrelsesmedlemmer vælges; dette i stedet for henholdsvis Torben Rehder, der ikke ønskede genvalg og Bjarne Mortensen, der netop var valgt som ny formand.

Da hele fem af foreningens medlemmer ønskede at stille op, var der efter præsentation af kandidaterne valg ved hemmelig afstemning. 
De to med flest stemmer indtrådte som ordinære bestyrelsesmedlemmer, hvorefter forsamlingen bifaldte, at de to 3. og 4. flest stemmer indtrådte som suppleanter.
Flest stemmer fik Jens Vang Møller, der efter et år som suppleant, nu at træder ind på en to-årig bestyrelsespost. 

Bestyrelsen ser nu således ud

Formand:                     Bjarne Thostrup Mortensen
Næstformand:              Jakob Kruse Enemærke
Kasserer:                     Carsten Enevold
Bestyrelsesmedlem:      Jens Vang Møller
Bestyrelsesmedlem:      Ricki Toft Kristiansen
1. suppleant:                Thomas Borg Jakobsen
2. suppleant:                Aaron Prakash

Nyvalgte

Her ses alle ny- og genvalgte:
Thomas Borg Jakobsen, Aaron Prakash, Ricki Toft Kristiansen, Bjarne Thostrup Mortensen og Jens Vang Møller.

Velkommen til den nye bestyrelse, der planlægger at kunne træde sammen første gang i løbet af den næste måneds tid.                                    

Farvel og tak for indsatsen
Karsten Stie takkede af under taktfaste klapsalver efter fire år som formand for FSFI.
Tak for indsatsen til Karsten, og til Torben Rehder og Jesper Hermund.

Kofoed        Ks Og Btm Farvel

Se flere billeder.

Næste generalforsamling i FSFI
Næste valg til bestyrelsen er 25. marts 2023, hvor vi mødes et sted på Sjælland. Hold øje med hjemmesiden, facebooksiden og vores nyhedsbreve.