Undervisning betyder bedre førstehjælp på ulykkesstedet

Et nyt norsk studie har undersøgt effekten af førstehjælp ydet af forbipasserende.

330 nødopkald har indgået i undersøgelsen, hvor det blandt andet er blevet registeret, om der er ydet førstehjælp inden ambulancens ankomst, hvilken effekt førstehjælpen havde og hvilken baggrund personerne, der ydede førstehjælp havde. 

Studiet viser blandt andet at, de der har gennemgået førstehjælpsundervisning, yder bedre førstehjælp, end de, der ikke har modtaget undervisning.

Du kan læse mere på DFRs hjemmeside og her finde en henvisning til selve studiet.

Følg linket!