Lukkede sogn - hvad nu?

Følg med på coronasmitte.dk 

Smitten med covid-19 påvirker stadig vores daglige liv og planlægning.

I skrivende stund ser oversigten på coronasmitte.dk over landets kommuner med særlige restriktioner sådan her ud:

Billeder 25821

 

 

Kortet opdateres i det øjeblik, der er et bestemt sogn i en kommune, hvor smittetallet bevirker, at det pågældende sogn lukkes ned midlertidigt.

En orange kommune er således hverken ensbetydende med, at hele kommunen er lukket ned, eller at der slet ikke må foretages undervisning i det berørte sogn. 

Ved at klikke på kommunen kan man læse, hvilket sogn i kommunen, der er berørt, samt en tekst om hvilke restriktioner, der er:

Aktuelt er nedlukninger af et bestemt sogn ensbetydene med disse restriktioner:

"Hvis et sogn lukkes ned, er den lokale kommunalbestyrelse forpligtet til at påbyde lukning i sognet af:

  • Grundskoler, SFO og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelser.
  • Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter lukkes. Det gælder fx zoologiske anlæg, akvarier, museer, kunsthaller
  • Lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter. Det gælder fx idrætshaller, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler."

Så er der planlagt førstehjælpskurser i regi af skoler, klubtilbud, uddannelsessteder eller foreningsliv i det pågældende sogn, kan der ikke undervises i førstehjælp.

Hvis man i andet regi end ovennævnte skal undervise i de berørte sogne, kan man naturligvis overveje, om man kan udskyde kurset, nedjustere antal kursister eller tage andre ekstra forholdsregler.

Og i regi af liberalt erhverv - f.eks. på køreskolen - skal der over hele landet  vises coronapas, som det er beskrevet i de senest udsendte retningslinjer fra Dansk Førstehjælpsråd.