Kurser med max 9 deltagere kan afholdes

DFR har på et ekstraordinært møde besluttet, at det igen bliver muligt at afholde førstehjælpskurser.

På mødet, hvor også FSFI var repræsenteret, blev det besluttet at der fra i morgen, tirsdag den 21. april, kan afholdes kurser i førstehjælp, såfremt en række krav bliver efterlevet.

Blandt kravene kan nævnes:

  • Højst 9 kursister på et kursus.
  • Minimum 4 m2 gulvareal pr. kursist.
  • Alle materialer skal sprittes af mellem hver kursist
  • Kursisterne inddeles i faste grupper på tre personer
  • Kursister, der er syge eller har syge personer i husstanden, kan ikke deltage. Det samme gælder naturligvis instruktøreren. 

Du finder alle krav og anbefalinger i DFR's retningslinjer for afholdelse af kurser fra og med den den 21. april 2020 her.

Eventuelle spørgsmål rettes til FSFI pr mail på sek@fsfi.dk

Se også nyheden her på DFR's hjemmeside.