DFR vil drøfte mulige lempelser

Mandag den 20. april afholder Dansk Førstehjælpsråd et virtuelt møde for at drøfte muligheden for lempelser af det gældende påbud om ikke at afholde førstehjælpskurser.

DFR skriver på rådets hjemmeside, at det endnu er "uklart om der kan afholdes kurser og hvilke kurser der kan afvikles."

FSFI vil, så snart det er muligt, informere foreningens medlemmer på hjemmesiden og via facebook om eventuelle ændringer i DFR's påbud eller nye datoer for revidering af påbuddet.