Netværksmøde afholdes i Skive den 28. januar kl. 19.00.

Formålet med det jyske netvæk er primært udveksling af viden og erfaringer blandt førstehjælpsinstruktører. Netværket kan også ses som et forum, hvor den enkelte instruktør kan tage konkrete udfordringer fra undervisning og kursusvirksomhed op.

Det næste netværksmøde finder sted torsdag den 28. januar. Mødet afholdes denne gang i Skive mellem klokken 19.00 og 21.00. Tilmelding til mødet er nødvendig!

Denne gang er temaet "Grej". Hvilke materialer bruger vi som instruktører i undervisningern og hvordan? Er der mærkbare forskelle i kvaliteten? etc.

Du kan læse mere om netværket her: LINK.

Er du interesseret i at deltage i netværket denne eller måske en anden gang, kan du henvende dig til en af de to kontaktpersoner:

Henrik Vang Christensen på mail: henrik@nordjyskfoerstehjaelp.dk

André Bjørn Nielsen på mail: abn@aktiv-fh.dk