Fra den 21. maj lempes restriktionerne i forhold til foreninger og aftenskoler

Nu må du også undervise i andres foreninger og i aftenskoleregi 

I forhold til de retningslinjer, der trådte i kraft den 26. april og den forklarende tekst, vi udgav den 27. april, er der nu følgende ændringer i forhold til førstehjælpsundervisningen:

  • Du må undervise i førstehjælp i foreninger, du ikke selv er medlem af.
  • Du må undervise i  indendørs.
  • Du må undervise i regi af aftenskoler, FOF, AOF og lignende.

Derudover henviser vi til denne artikel  på FSFI's hjemmeside samt Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer af 26. april

Husk altid at tjekke på www.coronasmitte.dk om der er særlige restriktioner for netop din kommune!

Har du spørgsmål relateret til covid19 er du velkommen til at kontakte corona@fsfi.dk