Der åbnes for førstehjælpskurser i Nordjylland

Førstehjælpskurser i Nordjylland

DFR har i dag meddelt følgende:

"Der åbnes for førstehjælpskurser i Nordjylland
fra mandag den 23. november 2020

Dansk Førstehjælpsråd har dags dato besluttet, at det fra mandag d. 23. november igen er tilladt at gennemføre kurser i de syv nordjyske kommuner Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner.

Samtidig vil det for instruktører, der grundet restriktionerne ikke har kunnet deltage på planlagte vedligeholdskurser eller reeksamination være muligt at søge dispensation. Dog skal det understreges, at det kun er gældende hvis anden mulighed ikke er til stede grundet lukning eller fuldt bookede kurser ved andre organisationer resten af 2020.

Rådets retningslinjer dateret den 26. oktober er fortsat gældende. Det forventes at der i løbet af næste uge vil komme opdaterede retningslinjer.

Dansk Førstehjælpsråd, 20. november 2020"

FSFI har været medvirkende i at tage beslutningen.

Vi følger naturligvis op, så snart det er muligt, hvis retningslinjerne fra 26. oktober revideres.

Har du spørgsmål relateret til COVID-19 og afholdeldes af førstehjælpskurser er du velkommen til at skrive til corona@fsfi.dk 

Har du spørgsmål til vedligehold af instruktørkompetencer kan du skrive til sek@fsfi.dk