Vedr. antallet af kursister

Sekretariatet får en del henvendelser vedr. antallet af kursister på førstehjælpsundervisningsholdene. Herunder især ungdomsskolehold.

Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer udsendt 11. maj er stadig gældende:

Læs retningslinjerne på DFR's hjemmeside.

Det vil sige, at det stadig er maksimalt 9 kursister på alle kurser - undtagen de EUD- og AMU-skoler, der i forvejen var omfattet af en dispensation.

Ungdomskolehold er således ikke omfattet af dispensationen; men af kravet om maksimalt 9 kursister på et hold.

På Færøerne er der åbnet for, at der kan være 16 deltagere.

For alle kurserne gælder, at retningslinjerne udsendt 11. maj vedr. afstand, plads pr kursist og de øvrige anvisninger vedr. hygiejne og afspritning etc er gældende.