Kontingentopkrævninger udsendes den 7. januar 2016

Sekretariatet får i disse uger en del spørgsmål vedrørende kontingentbetaling for 2016. Vi glædes selvfølgelig over denne rettidige omhu. 

Som det fremgik af sidste nyhedsbrev, opkræves kontingent af administrative årsager fremover i januar måned.

Den 7. januar 2016 udsendes en mail til samtlige medlemmer med oplysninger vedrørende betalingsprocessen.

Tjek venligst din profil!

Alle medlemmer bedes inden årsskiftet logge på deres profil på www.fsfi.dk og her sikre, at oplysningerne er korrekte.

Når instruktørprofilen redigeres ses en række faner. Fanen ude til højre hedder "Indstillinger". Her tilkendegiver du, hvem der skal faktureres for dit kontingent og hvem, der skal faktureres for dine elektroniske beviser. Tjek venligst at disse oplysninger er korrekte! Og at du har uploadet dit seneste instruktørbevis!

Skulle du ønske at ophøre som medlem af FSFI, værdsætter sekretariatet at modtage en mail herom.