Tilmeld dig nu til temadag i Ishøj eller Herning eller.....

Nu får du igen chancen for at komme til en inspirerende temadag om læring, didaktik og tilrettelæggelse af din undervisning.  FSFI inviterer foreningens medlemmer, og det er ganske gratis.

Den 21. september i Ishøj og den 5. oktober i Herning
er de næste muligheder, men rækken af temadage fortsætter henover vinteren på flere lokaltioner. Tjek de resterende muligheder her i denne ældre nyhed samt i vores kalender.

Den første temadag er afviklet med en lille men meget engageret flok, der mødte frem i Vejle i slutningen af august. Deltagerne kom med meget forskellige erfaringer fra livet som undervisere, nogle havde undervist på fuld tid i mange år og en anden havde kun stået for få kurser som selvstændig ved siden af et fuldtidsjob i en helt anden branche. Men alle kunne bidrage med overvejelser om oplevelser med velfungerende undervisning og med situationer, hvor noget absolut ikke fungerede på den måde, det havde set ud i instruktørens hoved inden lektionen.

”Selv om jeg selv har en pædagogisk diplom-uddannelse, fik jeg rigtig meget ud af det”, fortæller en af de fremmødte efterfølgende. ”Jeg gør mig nye tanker om, hvor vigtig præsentationen af indholdet i forhold til en given målgruppe.”  Flere deltagere beskriver også, hvordan de er blevet mere bevidste om, hvorledes de kan indtænke kursisternes forståelse af og muligheder for at reflektere over det indhold, der formidles.

Samtaler

En anden deltager fortalte, hvordan det som nyuddannet instruktør kunne være lidt uoverskueligt at få kontakt til andre instruktører, og at man let kunne føle sig lidt alene og mangle nogen at tale med om undervisningen. ”Hvem er det lige man kan tage fat i spørge om et godt råd?”
Kodeordene her var ”samarbejdspartnere”; for selv om man måske også er en slags konkurrenter, kan man sagtens benytte sig af hinanden til sparring, gode råd og kollegial snak. Og ved at man lærer hinanden bedre at kende, åbner sig måske også muligheder for at give hinanden arbejdsopgaver. 

Undervisningen på temadagene forestås af UCL. 
Tre forskellige undervisere skiftes til at have ansvaret for de planlagte dage. Der er naturligvis også en eller flere repræsentanter for FSFI’s bestyrelse til stede på de pågældende datoer.

Programmet starter klokken 10, men der kaffe fra klokken 9.30. I løbet af dagen bydes på frokost og kage. Klokken 15 slutter vi af.

Tilmeld dig til sek@fsfi.dk så snart, du har tjekket din kalender.