Bestyrelsens afgørelse i klage over instruktør:

FSFI’s bestyrelse har på et møde i den 6. november behandlet en klagesag. Klagen var indgivet af en kursist på baggrund af et medlems undervisning. Efter gennemgang af indhentede høringssvar besluttede bestyrelsen at give det pågældende medlem en ”formel irettesættelse”. I forlængelse heraf ønsker bestyrelsen at føre skærpet tilsyn med medlemmets undervisning, hvorfor instruktøren har fået påbud om at gøre sin kursistdatabase tilgængelig for løbende stikprøveevaluering. Til dette formål udarbejder bestyrelsen et evalueringsskema.

Det har for FSFI’s bestyrelse været afgørende, hvorledes instruktøren fortolkede og forvaltede gældende uddannelsesplaner og formåede at indrette sin undervisning efter målgruppen.

Vælger instruktøren ikke at følge bestyrelsens anvisninger, vil sagen blive vurderet på ny med henblik på eventuel eksklusion; jævnfør instruktøraftalens § 2 og § 3.

Afgørelsen er blevet meddelt DFR, der har taget bestyrelsens afgørelse til efterretning.

FSFI's gældende procedurer vedrørende klagesager kan findes her.