Psykisk førstehjælp ved ulykker

Det overordnede tema for FSFI's to inspirationsdage i henholdsvis oktober 2016 og januar 2017 er nu fastlagt.

Krisehåndtering og psykisk førstehjælp ved ulykker er temaer, som en del medlemmer har efterspurgt i forbindelse med kommende medlemsarrangementer i FSFI.

Bestyrelsen arbejder lige nu med at detailplanlægge et program for to inspirationdage, hvor der både bliver plads til fordybelse i temaet, tid til at nyde en god frokost samt plads til både at møde nye instruktørkolleger og foreningens bestyrelse. Udgangspunktet er en dag, der varer fra klokken 9.30 til 16.00.

Tanken er to relativt ens dage placeret henholdsvis på Koldkærgaard Konferencecenter i det nordlige Aarhus den 8. oktober 2016 og på Hotel Comwell Klarskovgård ved Korsør den 28. januar 2017.

Deltagelse vil være forbeholdt FSFI's medlemmer og ganske gratis. 
Når planlægningen er helt på plads, og tilmelding kan foretages, vil det blive annonceret på hjemmesiden og i nyhedsbreve.