Information om retningslinjer og COVID-19

Uforandrede retningslinjer

Dansk Førstehjælpsråd har set på retningslinjer fra 25. august 2020, der forbliver uforandrede. Vær dog opmærksom på, at hverken kursister eller instruktører, der afventer svar på COVID-19-test skal deltage i førstehjælpskurser.

DFR skriver i dag følgende:

"Statsministerens pressemøde fredag den 18. september har givet anledning til at Dansk Førstehjælpsråd endnu en gang har set på sine retningslinjer for afholdelse af kurser. For nuværende mener rådet imidlertid, at både instruktører og kursister er godt dækket ind med de nuværende retningslinjer. Rådet har således ikke fundet anledning til at ændre på disse.

For både instruktører og kursister gælder det dog, at venter man svar på en COVID-19 test, så skal man IKKE deltage i et førstehjælpskursus. Instruktørerne anbefales, at italesætte dette forhold under opstarten af kurserne."

Bemærk også FSFI-bestyrelsens opfordring til, at instruktørerne reducerer i deltagerantallet på kurserne. Opfordringen udsendtes den 28. august som supplement anbefalingen om at bære mundbind under de praktiske øvelser på kurserne.  Læs mere her.

Du finder Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer for kurser her.