Værdifuld viden om undervisning på EUD og i andre uddannelsesregi.

Informationer i forbindelse med undervisning på EUD
- og andre uddannelsessteder.

En del instruktører i FSFI løser opgaver på uddannelsessteder, herunder førstehjælpsundervisning i forbindelse med erhvervsuddannelser.
I den forbindelse støder vi på nogle tvivl og misforståelser blandt instruktørerne, og vi modtager desværre også lidt rigeligt forvirrede henvendelser fra kursister.
Her får du forhåbentlig svar på de spørgsmål, der ofte melder sig.

Hvornår gælder den særlige aftale vedr. antal kursister på erhvervsuddannelser?

Aftalen, der giver dispensation for deltagerantallet, gælder udelukkende, når der undervises efter disse særlige undervisningsplaner:

  • Førstehjælp på Erhvervsuddannelserne: 720 min
  • Førstehjælp på Erhvervsuddannelserne – inkl. færdselsrelateret førstehjælp: 720 min * (OBS: se undtagelse i næste afsnit!)
  • Generhvervelse af førstehjælp på erhvervsuddannelserne: 390 min.

Det er altså ikke stedet, der afgør, om den særlige aftale vedr. antal kursister er gældende, men udelukkende uddannelsen og den undervisningsplan, som følges.

Hvis en dispensation er gældende for hele eller dele af uddannelsen, fremgår det altid af den side i uddannelsesplanen, hvor kvalitetskravene er beskrevet.

Her gælder dispensationen ikke, selv om det er EUD

*) I forbindelse med "Førstehjælp på Erhvervsuddannelserne – inkl. færdselsrelateret førstehjælp", skal du være opmærksom på, at dispensationen ikke gælder hele uddannelsen men kun enkelte dele af den:

For delene ”Førstehjælp ved hjertestop” og ”Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor” gælder dog, at der maksimalt må undervises 16 elever pr. registreret DFR-instruktør.” (Kvalitetskravene, s. 5 i uddannelsesplanen tilhørende "Førstehjælp på Erhvervsuddannelserne – inkl. færdselsrelateret førstehjælp" .)

De to uddannelser

  • Førstehjælp for erhvervschauffører og
  • Opdatering af førstehjælp for flex-, trafik- og taxichauffører

er heller ikke omfattet af dispensationen og følger således de vanlige krav om maksimalt 16 kursister pr. førstehjælpsinstruktør.

Find alle uddannelsesplaner i deres fulde længe her.

Når I er flere instruktører

Det er vigtigt, at I har styr på, hvordan beviserne udstedes, og hvad I gør, når I er flere instruktører, eller når I overtager hinandens kurser. Generelt gælder, at den eller de instruktører, der underviser, skal udstede og efterfølgende hjælpe kursisterne med eventuelle rettelser af beviserne.
 
Som instruktør har du pligt til at sikre dig, at din medinstruktør tilhører en af DFR godkendt organisation OG at vedkommende har adgang til at udstede beviser i den pågældende sammenhæng.
Læs denne beskrivelse af korrekt brug af Dansk Førstehjælpsråds bevissystem, når der er flere instruktører. 

Den instruktør, der har oprettet selve kurset i bevissystemet, er den, der modtager regningen for de udstedte beviser; også selv om undervisningen og bevisudstedelsen på kurset - via bevissystemet - er overladt til en anden instruktør i FSFI.
Ønsker du at vide noget om faktureringen af beviserne i disse tilfælde, kan du læse mere her eller spørge i sekretariatet.

Hvis du er i tvivl?

Vi kan hjælpe dig og dine medinstruktører med at vurdere, om retningslinjerne og kvalitetskravene efter vores opfattelse følges ud fra det, I beskriver, og vi kan sige om den planlagte kursusregistrering i bevissystemet vil være korrekt.

Vi hører også gerne fra instruktører, der oplever nogle dilemmaer omkring tildelte opgaver på uddannelsessteder i forbindelse med EUD.

Selve opgaven, du skal løse, aftaler du med uddannelsesstedet.
Her er det dig, der skal være med til at sikre, at uddannelsesplanen, kursusindholdet og det bevis, der udstedes, er i overensstemmelse med hinanden, og at kvalitetskravene efterleves.

Oplysninger til kursisterne

En hel del kursister fra uddannelsessteder henvender sig til både DFR’s og FSFI’s sekretariater ofte mange måneder efter et førstehjælpskursus med spørgsmål om beviserne. Alt for sent er de blevet klar over, at beviset er udfyldt med en fejl, eller de kan ikke finde ud af at hente det. I mange tilfælde aner kursisten ikke, hvem instruktøren var.

Studerende glemmer tydeligvis let, og husk at de på et uddannelsessted møder mange undervisere og at de fyldes med informationer. Så gentag hellere oplysningerne en gang for meget; ikke mindst hvis der er mange udenlandske studerende.
Og giv dem gerne et visitkort eller send dem en mail fra jeres egen mailadresse med nogle instrukser.

Sørg for at kursisterne ved:

  • At de skal holde øje med deres mail – også spam.
  • At beviset hentes inde i bevissystemet.
  • At de skal tjekke, at beviset er korrekt udfyldt – gerne hurtigst muligt.
  • At det er instruktøren, der kan hjælpe med at rette fejl.
  • Hvordan de kan træffe instruktøren.

Du er velkommen til at give dem denne vejledning eller benytte dele af den.