Information fra DFR om udløb af førstehjælpsbeviser

Information om opdateringskurser

Dansk Førstehjælpsråd har i dag delt denne information vedrørende opdatering af kurser i førstehjælp.

"Hvis dit førstehjælpsbevis udløber under COVID-19 epidemien, så bevar roen!
Udløbsdatoen på beviset er en anbefaling. Det betyder, at du godt kan deltage på en opdateringsuddannelse selv om dit bevis er udløbet.
Faktisk skal førstehjælpsinstruktøren ikke tjekke, om du har et gyldigt bevis. Hvis du lever op til de kompetencemål der er fastsat for opdateringsuddannelsen, så får du et bevis for at have gennemført opdateringsuddannelsen.

Hvis det derimod er din arbejdsgiver, uddannelsessted eller din fritidsaktivitet der stiller krav om et gyldigt førstehjælpsbevis, så tal med dem om situationen.
Er der krav fra en myndighed om et gyldigt førstehjælpsbevis, så kontakt myndigheden for at få afklaring om hvordan du skal forholde dig."

Du kan finde den tilsvarende tekst her på DFR's hjemmeside.


For god ordens skyld gøres der opmærksom på, at ovenstående ikke gælder vedligehold af instruktør-kompetencer.