Der er - som hovedregel - ikke krav om coronapas på førstehjælpskurser

CORONAPAS

Dansk Råd for Førstehjælp har i dag, onsdag den 10. november 2021, udsendt en meddelelse vedr. coronapas.

Passet er i langt de fleste situationer ikke et krav i forbindelse med førstehjælpskurser, men som instruktør skal du naturligvis undersøge, om du underviser i en af de sammenhænge, hvor det er et krav. 

Desuden opfordrer FSFI til, at instruktørerne løbende orienterer sig på coronasmitte.dk, hvor danmarkskortet viser områder med særligt høje smittetal, og hvor kommunen kan have indført særlige tiltag.

Spørgsmål vedr. undervisning og corona rettes til sek@fsfi.dk eller corona@fsfi.dk

DFR's meddelelse i sin helhed:

"Genindførelsen af krav om coronapas visse steder, vil - som hovedregel - ikke ramme førstehjælpskurserne.

Den eneste undtagelse er, hvis undervisningen finder sted på en aftenskole, en daghøjskole eller på Folkeuniversitetet og der er mere end 200 personer indendørs. Der vil her skulle forevises coronapas - formodentlig for at få adgang til bygningen.

Det vil altså som udgangspunkt, ikke være den enkelte førstehjælpsinstruktør der skal kontrollere deltagernes coronapas.

Den enkelte virksomhed eller kursusudbyder kan dog selv opstille krav. For eksempel at der skal vises coronapas for at få adgang til kurserne eller at der skal bruges værnemidler.

I lyset af udviklingen, opfordrer Dansk Førstehjælpsråd instruktørerne til at udvise omtanke og bruge deres sunde fornuft. Det vil således stadig være en en god idé, at udlufte kursuslokalet jævnligt, at sikre at deltagerne har mulighed for håndhygiejne mindst hver anden time og at afspritte dukkerne imellem hver kursist.

Spørgsmål til ovenstående skal rettes til egen organisation.

Dansk Førstehjælpsråd, 10. november 2021"