Vejledning i forbindelse med el-køretøjer

VEJLEDNING - indsats ved uheld med elkøretøjer.

Flere medlemmer har spurgt os til hvilke særlige forhold, der gælder i forbindelse med færdselsuheld, der involverer el- og hybridbiler.

I den forbindelse henviser vi til Vejledning - særlig indsats ved uheld med elkøretøjer som findes på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

På Beredsskabsstyrelsens hjemmeside finder du i øvrigt en lang række andre publikationer og vejledninger.