Norsk undersøgelse aktualiserer FSFI's medlemsdage

HVORDAN REAGERER FØRSTEHJÆLPEREN PÅ AT HAVE REDDET LIV?

En aktuel norsk kvalitativ undersøgelse foretaget blandt 20 personer, der har ydet hjerte-lunge-redning, sætter fokus på, hvordan førstehjælperen efterfølgende reagerer på at ”have reddet et liv”.

For alle de adspurgte havde det været en følelsesmæssig udfordrende oplevelse, og nogle af personerne beskrev også, hvordan begivenheden efterfølgende havde en eller anden indflydelse på deres arbejds- og familieliv.

Set i det perspektiv er FSFI’s kommende tilbud til medlemmerne om en hel dag med viden om ”psykisk førstehjælp” yderst aktuel. Blandt andet kan du få mere viden om, hvordan man – det vil sige; du og dine kursister - som førstehjælpere kan ”passe på jer selv”.

Du kan finde mere om undersøgelsen her.

Og du kan finde oplysninger om FSFI’s medlemsdage her.