En lille guide til retningslinjer for undervisning fra og med tirsdag den 6. april 2021

Hvad må, kan og skal du som førstehjælpsinstruktør fra og med den 6. april 2021?

(Senest redigeret fredag den 16. april med anbefalinger i forbindelse med ungdomsskoler.)

I forbindelse med genåbningen og det sæt retningslinjer fra Dansk Førstehjælpsråd, som trådte i kraft d. 6. april 2021, bliver FSFI’s sekretariat bombarderet med spørgsmål.

Det er sammen med begejstringen over at kunne komme i gang med førstehjælpskurser igen også glædeligt, at medlemmerne gerne vil være sikre på at overholde retningslinjerne.

Vi har dobbelttjekket en række spørgsmål; nedenfor kan du læse en opsummering af svarene på de hyppigste.

Hav altid in mente, at der grundet højt smittetal kan være lokale restriktioner eller nedlukninger. Følg med her på coronnasmitte.dk

Liberalt erhverv genåbner:
Det vil sige, at køreskoler gerne må have elever igen.

Det betyder også, at du gerne må sige ja til en opgave i anden virksomhed.
I begge tilfælde skal du overholde retningslinjerne, der er gældende fra den 6. april.

Det betyder blandt andet, at afstanden mellem og pladsen pr. kursist er bestemmende for, hvor mange I må være.
Uanset at I må være op til 16, så er det ikke sikkert, at I kan være det.

En forening, der vil hyre dig til et kursus, er til gengæld ikke omfattet af genåbningen af de liberale erhverv.

Idrætsforeninger og andre foreninger
Hvis du selv er medlem af en idrætsforening, må du undervise de andre medlemmer udendørs.
Dette gælder også, hvis du selv er spejder, eller hvis din håndboldklub eller svømmeklub laver udendørs træning.

I må være op til 16, da det er omfattet af reglerne for udendørs aktivitet i idrætsforeninger.

Alle skal fremvise negativt testsvar eller coronapas.
Se retningslinjer gældende fra 6. april.

Du må ikke tage opgaver i en anden idrætsforening end din egen eller undervise i andre typer foreninger end idrætsforeninger og spejdergrupper, heller ikke selvom du er medlem og I rykker beboerforeningen eller lignende udenfor.

Uddannelsessteder og skoler
Du må undervise på de skoler og uddannelsessteder, der nu er åbnet, og hvor førstehjælp er en del af det vanlige uddannelsestilbud.

Du må undervise eleverne sammen med de elever, de plejer at være sammen med. Der må således ikke sammensættes en gruppe elever kun til førstehjælpsundervisningen.

Hvis undervisningen på skolen skal foregå ude, skal førstehjælpsundervisningen også foregå ude.

Alle afstandskrav og hygiejnekrav i retningslinjerne gældende fra 6. april skal overholdes – også selv om eleverne må tage mundbind af i andre lektioner.

Fra den 6. april må du også gerne undervise lærerne på de genåbnede skoler og uddannelsessteder.

Særlig i forbindelse med ungdomsskoler

I forbindelse med undervisning i førstehjælp på ungdomsskolerne (knallertundervisning) er der nogle ting du som instruktør skal være opmærksom på.

Som udgangspunkt er der ikke krav om test af folkeskoleelever, men en opfordring til at børn over 12 år lader sig teste.

Ifølge DFR’s retningslinjer skal alle deltagere kunne fremvise et gyldigt coronapas og det gælder også undervisningen i ungdomsskolen.

Du bør derfor som instruktør indgå i en dialog med ungdomsskolen om dette, da det er dit ansvar som instruktør, at alle deltagere har et coronapas.

Børn under 15 år vil have coronapasset i papirform, da de ikke har NemID.

Eleverne må komme i ungdomsskolen den/de dage de har fremmøde i folkeskolen og da de kan komme fra forskellige skoler, skal der være ekstra opmærksomhed på afstandskravet på 2 meter og pladskravet på 4 m2 pr. deltager. Alle andre retningslinjer skal selvfølgelig også overholdes.

Praktiske øvelser bør tilrettelægges på en sådan måde, at elever fra samme klasse øver sammen, så man kan medvirke til at skabe færrest mulige gruppedannelser.

Desuden skal instruktøren være opmærksom på, at der løbende nedlukkes sogne og dermed skoler med særligt højt smittetal.

Er det praktisk muligt, er det en klar opfordring fra FSFI, at man afvikler undervisningen med reduceret deltagerantal (mindre end 12 deltagere) i genoplukningsfasen og i øvrigt udviser omtanke og sund fornuft.

Børn, unge og coronapas

Helt generelt må man ikke udstede DFR-beviser til børn under 13 år – så de vil ikke være omfattet af DFR’s regler.

For alle øvrige elever skal man fremvise et coronapas. Børn under 15 år har ikke nem-ID og vil derfor skulle fremvise et coronapas i papirform.

Hvis man ikke ønsker at fremvise et coronapas – eller ikke har det – så kan man ikke deltage på et førstehjælpskursus i øjeblikket.

Aftenskoler mv. 
Aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet skal holde deres lokaler lukkede for offentligheden.
Derudover er også musik-, kultur- og billedskoler omfattet af nedlukningen. 
Her forventes en åbning i maj.

Generelt vedr test og coronapas:
Du SKAL sikre dig, at kursisterne er testede eller vaccinerede.
Også selv om du underviser på en arbejdsplads, hvor test ellers ikke er et krav til medarbejderne.
(Der har i retningslinjerne indsneget sig et ”og” i linjen om testkrav. Der skal blot vises en type testvar.)

Også quicktest fra en udbyder, der har en aftale med det offentlige, accepteres, da de kan ses i coronapasset.
Private test som man selv betaler for – og som derfor ikke kommer i coronapasset kan desværre ikke accepteres.

Mundbind:
Der bæres mundbind. Visir accepteres også.

Instruktøren kan tage sit mundbind af, når der er mere end to meter til kursisterne.

Dansk Førstehjælpsråd svarer også på en række spørgsmål om værnemidler i en løbende opdatering af artiklen fra 24. marts.

Flere spørgsmål og links:

Følg altid med her for at tjekke, om der er smittestigning og nedlukning i netop din kommune: www.coronasmitte.dk

Du kan også finde oplysninger i rammeaftalen for genåbning.

Har du stadig spørgsmål efter at have læst ovenstående, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Til dette kan du benytte corona@fsfi.dk
som er vores særlige mailadresse til covid-19 relaterede spørgsmål.

Vi besvarer spørgsmålene så hurtigt, vi kan, men tillader os også at holde både weekend og påskeferie.

Listen ovenfor er ikke udtømmende, så husk at bruge din sunde fornuft.
God arbejdslyst.