Hjælp til retningslinjerne fra 26. april 2021

Hvad må, kan, bør og skal du som førstehjælpsinstruktør fra og med den 26. april 2021?

(Redigeret den 21. maj vedr. undervisninger i foreninger og idrætsklubber og på aftenskoler mv.)

I forbindelse med genåbningen af Danmark revideres Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer løbende af en arbejdsgruppe, hvor også FSFI er repræsenteret.

De seneste retningslinjer er udgivet den 26. april, hvor de også er gældende fra.

Husk altid at tjekke på coronasmitte.dk hvor lokale, midlertidige nedlukninger kan ses.

Eksempelvis kan enkelte sogne i en kommune være berørte af nedlukning, der vil berøre alle skoler og uddannelsessteder i de pågælenmde sogn, hvor du så ikke må undervise.
Selv om liberale erhverv måske ikke er berørte af nedlukningen i et bestemt sogn, anbefaler FSFI, at du bruger din sunde fornuft og evt. udsætter et planlagt åbent kursus.

Ændret i retningslinjerne pr. 26. april 2021 (siden 6. april) er følgende:

  • Afstandskravet, der nu er reduceret til en meter.
  • Mundbind kan tages af, når kursisterne sidder ned.
  • For kurser på arbejdspladser og uddannelsessteder (hvor kursisterne er kolleger eller studiekammerater fra samme hold) er kravet om 4m2 pr kursist nu fjernet.
    Det samme gælder kravet om, at kursisterne skal udføre de praktiske øvelser i faste grupper af tre personer.
  • For åbne kurser gælder kravet om 4m2 pr. kursist og faste hold til de praktiske øvelser stadig.

Værd at vide om:

Liberalt erhverv er genåbnet den 6. april:

Det betyder f eks. at køreskoler gerne må have elever igen, og at det er muligt at have åbne hold.

Det betyder også, at du gerne må sige ja til en opgave i anden virksomhed.
I begge tilfælde skal du overholde retningslinjerne fra 26. april.

Det betyder blandt andet, at afstanden mellem kursisterne og pladsen pr. kursist er bestemmende for, hvor mange I må være.
(1 meters afstand mellem kursister ved alt andet end praktiske øvelser og 4m2 plads pr kursist) 

Uanset at I må være op til 16, er det således ikke sikkert, at I kan være det.

Idrætsforeninger og andre foreninger:

Du må nu tage opgaver i en andre idrætsforening end din egen og I må gerne være indenfor.

Alle skal fremvise negativt testsvar eller coronapas.

Uddannelsessteder og skoler:
Du må undervise på de skoler og uddannelsessteder, der nu er åbnet, og hvor førstehjælp er en del af det vanlige uddannelsestilbud.

Du må undervise eleverne sammen med de elever, de plejer at være sammen med. Der må således ikke sammensættes en gruppe elever kun til førstehjælpsundervisningen.

Hvis undervisningen på skolen skal foregå ude, skal førstehjælpsundervisningen også foregå ude.

Alle afstandskrav og hygiejnekrav i retningslinjerne gældende fra 26. april skal overholdes – eleverne må tage mundbind af når, de sidder ned.

Fra den 6. april kunne lærerne på de genåbnede skoler og uddannelsessteder også undervises.

Du må nu undervise på aftenskoler – som f.eks. AOF og FOF.

Særligt i forbindelse med ungdomsskoler:

I forbindelse med undervisning i førstehjælp på ungdomsskolerne (knallertundervisning) er der nogle ting du som instruktør skal være opmærksom på.

Som udgangspunkt er der ikke krav om test af folkeskoleelever, men en opfordring til at børn over 12 år lader sig teste.

Ifølge DFR’s retningslinjer skal alle deltagere kunne fremvise et gyldigt coronapas og det gælder også undervisningen i ungdomsskolen.

Du bør derfor som instruktør indgå i en dialog med ungdomsskolen om dette, da det er dit ansvar som instruktør, at alle deltagere har et coronapas.

Børn under 15 år vil have coronapasset i papirform, da de ikke har NemID.

Eleverne må komme i ungdomsskolen den/de dage de har fremmøde i folkeskolen og da de kan komme fra forskellige skoler, skal der være ekstra opmærksomhed på afstandskravet på 1 meter og også på pladskravet på 4 m2 pr. deltager. Alle andre retningslinjer skal selvfølgelig også overholdes.

Praktiske øvelser bør tilrettelægges på en sådan måde, at elever fra samme klasse øver sammen, så man kan medvirke til at skabe færrest mulige gruppedannelser.

Desuden skal instruktøren være opmærksom på, at der løbende nedlukkes sogne og dermed skoler med særligt højt smittetal.

Er det praktisk muligt, er det en klar opfordring fra FSFI, at man afvikler undervisningen med reduceret deltagerantal (mindre end 12 deltagere) i genåbningsfasen og i øvrigt udviser omtanke og sund fornuft.

Børn, unge og coronapas:

Helt generelt må man ikke udstede DFR-beviser til børn under 13 år – så de vil ikke være omfattet af DFR’s regler.

For alle øvrige elever skal man fremvise et coronapas. Børn under 15 år har ikke nem-ID og vil derfor skulle fremvise et coronapas i papirform.

Hvis man ikke ønsker at fremvise et coronapas – eller ikke har det – så kan man ikke deltage på et førstehjælpskursus i øjeblikket.

Aftenskoler mv. :
Aftenskoler, daghøjskoler mv er nu åbne og du må gerne undervise.

Retningslinjerne af 26. april overholdes.

Generelt vedr test og coronapas:
Du SKAL sikre dig, at kursisterne er testede eller vaccinerede.
Også selv om du underviser på en arbejdsplads, hvor test ellers ikke er et krav til medarbejderne.

Også quicktest fra en udbyder, der har en aftale med det offentlige, accepteres, da de kan ses i coronapasset.
Private test som man selv betaler for – og som derfor ikke kommer i coronapasset kan desværre ikke accepteres.

Mundbind:
Der bæres mundbind, når man står op /går ind i lokalet. Visir accepteres også.

Instruktøren kan tage sit mundbind af, når der er mere end en meter til kursisterne.

Alle kan tage mundbind af, når de sidder ned.

Dansk Førstehjælpsråd svarer også på en række spørgsmål om værnemidler i en løbende opdatering af artiklen fra 24. marts.

Hjælp til flere spørgsmål samt links:

Følg altid med her for at tjekke, om der er smittestigning og nedlukning i netop din kommune: www.coronasmitte.dk

Du kan også finde oplysninger i rammeaftalen for genåbning.

Har du stadig spørgsmål efter at have læst ovenstående, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Til dette kan du benytte corona@fsfi.dk
som er vores særlige mailadresse til covid-19 relaterede spørgsmål.

Vi besvarer spørgsmålene så hurtigt, vi kan, men tillader os også at holde både weekend og påskeferie.

Listen ovenfor er ikke udtømmende. Husk at bruge din sunde fornuft.
God arbejdslyst.