De snyder jo mest sig selv!

Årets sidste fyraftensmøde blev afholdt i går i Ringsted. På de tre møder i 2017 har FSFI valgt at udfolde temaet: epilepsi. En lidelse, der opstår hos omtrent 1% af befolkningen.

Minna Litman, der er ansat får Rigshospitalet og tilknyttet Epilepsiforeningen, øste igen ud af sin store viden og erfaring som forskningssygeplejerske og underviser indenfor epilepsi.  

I løbet af aftenen bredte Minna emnet ud for os: Årsager, anfaldstyper, der blev illustreret med filmklip, behandling og ikke mindst førstehjælpen i forbindelse med de forskellige typer anfald.
Tid blev der også til fælles refleksioner over potentielt følsomme situationer, hvor man som underviser taler om en lidelse, som en af kursisterne viser sig at have, samt til udveksling af personlige erfaringer med sygdommen hos pårørende og kolleger.

IMG 0290

De faglige spørgsmål var mange i løbet af aftenen, og af de sidste evaluerende kommentarer fremgik det, at udbyttet var stort: ”Det var rigtig godt at komme bag om et emne – også for os, der ikke har en sundhedsfaglig uddannelse!”. Andre deltagere pointerede, at det var vigtigt at blive helt opdateret, og flere følte, at de havde fået ny helt konkret og brugbar viden med sig hjem.

Efter lidt afbud op til og på selve dagen var vi en lille flok på 13 personer. Ikke mange i en stor forening. Som en af de fremmødte sagde: ”Lidt uforståeligt, der ikke er flere instruktører til sådan en aften. Men de snyder jo mest sig selv!”

Fyraftensmøderne har været gratis og forbeholdt medlemmerne. Tid til lidt kollegial snak over kaffe og en bid brød, har der også været.

FSFI hører gerne fra medlemmer, der har forslag og ideer til andre emner, der kunne tages til op til et eller flere fyraftensarrangementer. Skriv til sek@fsfi.dk

Her finder du link til Epilepsiforeningen