30. marts 2019 er der generalforsamling

Husk at melde dig til årets generalforsamling, der finder sted lørdag den 30. marts klokken 9.00!  

I år mødes vi øst for Storebælt; nemlig på Comwell Klarskovgaard ved Korsør, hvor vi tager imod med kaffe og brød fra klokken 9.00.

Bestyrelsen opfordrer foreningens medlemmer til at deltage i generalforsamlingsdagen. FSFI er en medlemsdrevet forening; og generalforsamlingen og de beslutninger, der drøftes her, er derfor en af årets vigtigste begivenheder i foreningen.

Img 0337

OPLÆG: "IND I DIDAKTIKKEN"
Vi indleder dagen med et oplæg om læring
ved lektor Susanne Kattmann, der er Master i læreprocesser. Hun skriver følgende om sit oplæg:

Læring er en kompleks handling, der foregår via tænkning. Undervisning er en ligeså kompleks handling, som foregår ved hjælp af kommunikation. Indimellem kan det, både for underviser og for kursist, virke som to svært forenelige størrelser. 
At didaktisere er at lægge noget til rette for nogen. Didaktikken er underviserens fundament og værktøjskasse, som kan hjælpe os med at få de to verdner til at mødes.
Via eksempler fra praksis vil jeg i mit oplæg, give et indblik i læringens forunderlige univers og på didaktikkens væsen."


FORHANDLERE

Indtil videre er følgende forhandlere, der udstiller udstyr, tilmeldt. Vi regner med at flere er på vej.

Medidyne   Cardiocare 


DIVERSE INFO:

Foreningen byder i løbet af dagen naturligvis på kaffe, brød og frokost og ikke mindst mødet med kolleger. Deltagelse i dagen er gratis, men skal meddeles sek@fsfi.dk

Og hvis du er interesseret i at høre mere om bestyrelsesarbejdet; måske fordi du overvejer at opstille til en ledige post, hører vi meget gerne fra dig. Kontakt sekretariatet, der på ganske uforpligtende vis vil sætte dig i kontakt med et bestyrelsesmedlem!

VIGTIGE DATO:

2. marts:      Forslag til punkter, der ønskes behandlet under generalforsamlingens punkt 5, sendes til foreningens sekretær på sek@fsfi.dk senest lørdag den 2. marts 2019.

Eventuelt indkomne forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside så snart det er muligt.
(Følg link:

Tilmelding er nødvendig; blandt andet af hensyn til bestilling af frokost og lokaler.
TILMELD DIG GERNE NU MED en mail til sek@fsfi.dk , så vi har en idé om arrangementets størrelse.
Og ALLERsenest den 25. marts.

FØLG MED HER PÅ HJEMMESIDEN, hvor vi løbende opdaterer med dokumenter til og informationer om generalforsamlingsdagen.