Bestyrelsen supplerer anbefaling om brug af mundbind med en opfordring

FSFI's bestyrelse supplerer Dansk Førstehjælpsråds anbefaling om at benytte mundbind med en opfordring til medlemmerne om at overveje en reduktion af deltagerantallet.

DFR udsendte tirsdag den 25. august 2020 nye retningslinjer for undervisning i førstehjælp. Heri tilføjer Rådet en anbefaling til de retningslinjer, der blev udsendt den 8. juni, om at der benyttes mundbind under de praktiske øvelser på førstehjælpskurserne.

Bestyrelsen er enige i denne anbefaling. Instruktører tilknyttet FSFI bør under deres introduktion til kurset anbefale, at kursisterne bruger mundbind; jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger i situationer, hvor afstanden på en meter ikke kan overholdes.

Derudover opfordrer bestyrelsen instruktørerne til at overveje at reducere antallet af kursister på kurserne til maksimalt 12 deltagere.
Dette vil medvirke til at skabe mere plads mellem deltagerne.

Et antal på 12 er desuden passende med at have fire faste grupper med de tre personer i hver gruppe, som retningslinjerne foreskriver, at der maksimalt må være i forbindelse med de praktiske øvelser.

Bestyrelsen for FSFI vil gerne appellere til instruktørernes sunde fornuft og ansvarlighed i bestræbelserne på at minimere smitten med Covid-19.

Relevante links:

DFR’s nyhed med retningslinjerne fra den 25. august.

Sundhedsstyrelsen med info om Covid-19. 

Instruktive film om hygienje.
(Første gang delt i maj 2020)

 

Markus Winkler Euvpeg5pfgo Unsplash