Læs om FSFI's deltagelse på ERC-konferencen 2015

FSFI deltog i slutningen af oktober på ERC konferencen i Prag. Artiklen her er en kort beskrivelse af, hvad en konference som denne går ud på, samt hvordan de to bestyrelsesmedlemmer fra FSFI oplevede at være deltagere. 

ERC afholder symposium én gang årligt med forskellige temaer, men hvert 5. år afholdes en større konference i forbindelse med udgivelsen af de nye guidelines. Da konferencen i år lå i umiddelbar forlængelse af udgivelsen af de nye 2015-guidelines, var der naturligvis et stort fokus herpå, men konferencen bød også på andre emner. 

På årets konference var der ikke mindre end 52 forskellige tematiske blokke, herunder nogle som var mere teoretiske foredrag, imens andre var ’hands on’ sessioner med eksempelvis træning i luftvejshåndtering. Desuden var der mindre grupper, hvor deltagerne havde mulighed for videndeling inden for et specifikt område.

DSC01197

Da ERC guidelines indeholder anbefalinger på flere niveauer, fra lægmand og til speciallæge, var der derfor også meget forskel i det fagfaglige niveau i de forskellige oplæg. Vi søgte fra FSFI at finde de oplæg, vi forventede var mest relevante for organisationen, og deltog i alt i 19 blokke af hver 1,5 time under mange forskellige temaer. Programmet for konferencen kan findes på siden her.

Det var overraskende at se, hvor mange forskellige nationaliteter, der var samlet på konferencen i Prag. På trods af, at det er det Europæiske Råd for Genoplivning (ERC), som afholdte kongressen, var der udover europæiske repræsentanter også deltagere fra bl.a. Singapore, Australien, og Taiwan.

Den store samling af forskere og praktikere fra hele verden betyder, at konferencen også handler om mere og andet end blot en præsentation af guidelines. Da de nye guidelines allerede havde været offentliggjorte i ca.14 dage, antog flere af oplægsholderne, at publikum allerede havde sat sig ind i guidelines. Der var derfor flere forskellige tematiske tilgange til oplæggene.

DSC00890

Nogle tilgange var en præsentation af forskningsmetoden bag guidelines, andre var en præsentation af selve indholdet af guidelines, imens andre igen var en diskussion af både indholdet men også fortolkningen af det nye indhold. Relateret hertil var også et tema om implementeringen af de nye guidelines ude i praksis, og slutteligt oplevede vi et par oplæg med spekulative bud på fremtidens genoplivning baseret på prototyper og eksperimentel klinisk forskning.

Oplægsholderne på konferencen var en blanding af forskellige praktikere og forskere inden for området, dog måske meget naturligt med en stor repræsentation af personer med en lægefaglig baggrund. Alligevel blev mange oplæg holdt på et tilgængeligt niveau, hvor en førstehjælpsinstruktør sagtens kunne følge med. Om end nogle spørgsmål fra salen samt visse detaljer i præsentationen blev meget specifikke og på et fagligt niveau, hvor det kunne være svært at forstå. Alle oplæg var på engelsk.

Selve afviklingen af konferencen var vi meget positivt overraskede over. Den blev afholdt på et stort konferencecenter ca. 10 min. med metroen fra byens midte. Trods størrelsen og de mange mennesker var der fuldstændig styr på alt det praktiske. Der var en godt betjent garderobe, og frokost, kaffe samt snacks var inkluderet i billetten, ligesom et gratis kort til alt offentlig transport under hele konferencen blev uddelt. 

DSC01311

Torsdag aften (den første af de tre konferencedage) afholdtes en større netværks-event på byens rådhus, hvor man for blot 30 euro, ud over en kæmpe oplevelse, fik en hyggelig aften med god mad og rig mulighed for at snakke med andre konferencedeltagere under mere uformelle rammer.

Alt i alt har det været en meget berigende og meget inspirerende oplevelse at deltage på konferencen. Næste skridt er nu, at bestyrelsen - bl.a. med inspiration fra oplæggene om implementering af guidelines i praksis - vil kigge på, hvordan vi kan og bør arbejde med implementeringen af de nye guidelines i FSFI’s egen praksis.

Jette Knapmann og André Bjørn Nielsen