Deltagelse i forskningsprojekt om hjerte-lungeredning

FSFI har modtaget en henvendelse fra en forskningsgruppe ved Center for Akutforskning på Aarhus Universitetshospital.

Medlemmerne af FSFI vil på nogle af de kommende arrangementer i foreningens regi kunne møde repræsentanter fra gruppen, der vil bede om nogle minutter af jeres tid.

Deltagelse i gruppens projekt er ganske frivilligt, men projektets relevans taget i betragtning, giver det god mening om en del medlemmer vil sige ja til at bruge 10 minutter på at hjælpe gruppen med at indsamle så meget data som muligt.

På kommende generalforsamling vil I kunne møde forskningsgruppen i samme lokale som udstillerne. 

Nedenfor kan læses en nærmere beskrivelse af forskningsprojektet. 

Forskningsprojekt om hjerte-lungeredning og anvendelsen af hjertestarter
Hvert år får ca. 4.000 danskere hjertestop uden for hospitalet. Af disse overlever kun ca. 13 %. Effektiv hjerte-lungeredning kan øge overlevelsen 3-4 gange, hvilket understreger vigtigheden af at uddanne flest mulige til at yde effektiv hjerte-lungeredning.

Vi er i gang med at opstarte et forskningsprojekt udgående fra Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital, som har til formål at indsamle viden om førstehjælpsinstruktørers kompetencer inden for basal genoplivning. Alle uddannede førstehjælpsinstruktører er velkomne til at deltage i forskningsprojektet.

Deltagelse i forskningsprojektet indebærer at yde hjerte-lungeredning og anvende en hjertestarter på en genoplivningsdukke, samt at udfylde et kort spørgeskema. Deltagelse er frivillig og anonym, tager ca. 10 minutter og vil ikke påvirke dagens program.

Vi vil være tilstede til FSFI’s generalforsamling, samt udvalgte temadage og fyraftensmøder i løbet af 2017.

Som tak for deltagelse i forskningsprojektet, vil det være muligt efterfølgende at få tilsendt en performance-rapport for hjertelungeredningen, samt deltage i lodtrækningen om en plads på et European Resuscitation Council instruktørkursus.

Vi håber at se mange af jer!

Med venlig hilsen

På vegne af forskningsgruppen

Mathilde Stærk og Lauge Vammen