Forlænget indmeldelsestid

Har du ønske om at melde dig ind i FSFI?
Eller er der forhold i dit medlemskab, der kræver at FSFI tager kontakt til Dansk Førstehjælpsråd?

I så fald skal du være opmærksom på, at der er i disse uger er forlænget ekspeditionstid. Arbejdet med overgangen til det nye system til udstedelse af førstehjælpsbeviser bevirker, at den fælles del af administrationen af medlemsskaber oplever store periodiske forsinkelser. 

Både tekniske årsager og tidskonsumerende møder i arbejdet med det nye system bevirker, at bl.a. tildeling af instruktørID og oprettelse/genoprettelse i DFR's nuværende system tager længere tid end det plejer.

Desuden skal du også være opmærksom på, at vi i en periode fra og med 11. februar og 2. marts ikke kan modtage/færdiggøre nye indmeldser.

Alle gør det så godt og hurtigt, de kan. Vi beklager ventetiden og håber på forståelse og tålmodighed.