Retningslinjer fra 21. december 2020 er stadig gældende

FORLÆNGELSE AF RESTRIKTIONER

Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer fra 21. december 2020 er stadig gældende. Det er derfor stadig ikke muligt at afholde kurser i førstehjælp.

DFR skriver i dag:
"Regeringens forlængelse af restriktionerne berører også Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpskurser. Derfor er retningslinjerne for kurser fra den 21. december stadig gældende.

Vi har naturligvis en stor interesse i, så hurtigt som muligt, at få afviklet førstehjælpskurser, derfor følger vi situationen tæt.
Vi vil derfor, så snart det bliver muligt at afvikle førstehjælpskurser, melde dette ud.

Dansk Førstehjælpsråd - 3. januar 2021."

FSFI er i hyppig kontakt med DFR; således også med foreningens formand, Karsten Stie, som deltager på et digitalt møde afholdt denne søndag eftermiddag.