Førstehjælp på grundforløb på erhvervsskoler

DFR har meddelt medlems- og samarbejdsorganisationerne denne præcisering fra Styrelsen og Undervisning og Kvalitet under Undervisningsministeriet.

Styrelsen gør klart, at førstehjælpsundervisning ikke kan gennemføres på grundforløbet på skolerne:

"I hvilket omfang kan skolerne gennemføre praktiskorienteret undervisning på skolerne for grundforløbselever? [30/4 kl. 12:40]

Elever på grundforløbet er ikke omfattet af genåbningen af erhvervsuddannelserne, og man kan ikke generelt åbne skolen for praktiskundervisning i grundforløbet, ligesom skolen ikke kan afholde prøver på skolen. 


Skolerne kan kun i ganske særlige tilfælde gennemføre praktiskorienteret undervisning på skolen, for eksempel hvis der er en forudsætning for, at eleverne kan aflægge grundforløbsprøven.


Det kan ske, hvis skolen omlægger grundforløbsprøvens indhold, så den kan afholdes virtuelt. Der kan i særlige tilfælde være begrænsede praktiske elementer, som det er nødvendigt at gennemføre på skolen for at muliggøre den virtuelle prøve. Det kan være instruktion i praktiske opgaver, som eleverne skal løse hjemme, og som ikke kan foregå virtuelt.


Certifikatundervisning er ikke omfattet af reglen, fordi denne undervisning ikke er en forudsætning for, at eleverne kan aflægge grundforløbsprøven, der er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag."