Adgang til faktura-arkiv

Find de gamle fakturaer!

Vi har sammen med foreningens eksterne IT-udvikler opdateret funktionerne på medlemsprofilerne på hjemmesiden. Nogle funktioner er mest af administrativ karakter og vil være til hjælp for sekretariatets arbejde.

For medlemmerne er den tydligste ændring, at hver enkelt medlem på sin medlemsprofil nu også har adgang til selv at "hente" gamle fakturaer.
Så når du som medlem er i tvivl om, hvorvidt du har alle fakturaer til regnskabet, kan du selv gå ind i arkivet og se dem og behøver ikke rette forespørgsel til sekretariatet og herefter vente på, at de findes frem.

Du trykker først på øjet (som ses vist til højre.)

Tryk Paa Oejet


Derefter det ser sådan ud: 

 Fakturaarkiv

 

UBETALTE FAKTURAER
Hvis der er ubetalte fakturaer tilknyttet dig, ser det sådan her ud:

Betalingsstatus


I den forbindelse skal du vide to ting:
1) EAN-fakturaer fremsendes lidt anderledes og via EAN-systemet til din arbejdsgiver (ud fra de oplysninger du har skrevet i din profil hos os) og du kan derfor ikke se, om en eAN-faktura er betalt eller ej.

2) Det kan tage tid, inden fakturaen ændrer status, HVIS du stadig vælger at betale med bankoverførsel.
FSFI foretrækker og opfordrer kraftigt til, at du betaler med betalingskort - enten via den faste ordning, hvor du tilmelder et betalingskort, eller fra gang til gang ved hjælp af "betal online"-knappen.

Betaling med betalingskort er så absolut det mindst administrationskrævende for FSFI og for vores bogholder. Og for dig betyder det, at regningen med det samme registreres som betalt.

NÅR DU TILMELDER ET BETALINGSKORT
Når du tilmelder et betalingskort skal du huske, at der er flere trin.
Er intet kort registreret hos os, ser det sådan her ud på din profil: 

Intet Betalingskort Gemt

 

Når du har gemt et betalingskort, men ikke været igennem trin 2, hvor du markerer hvilke ydelser FSFI må trække på kortet, kan du se, at kortet er rigistreret, men der vil henholdsvis kontingent og elektroniske beviser være rød tekst, der siger IKKE TILMELDT.

Du redigerer tilmelding af ydelser ved at trykke på blyanten og redigerer det vindue, der åbner sig. Husk altod at trykke på GEM-knappen.

 Har du tilmeldt et kort, der kun skal bruges til kontingent men ikke betaling af udstedte beviser, ser betalingskort-feltet på din profil sådan her ud.

 

Kort Registreret Og En Ydelse Tilmeldt

 

Du skal også være opmærksom på, at regninger, der allerede ER UDSTEDT ikke kan trækkes på det tilmeldte kort. 

SÆRLIGT VEDR. RYKKER NUMMER 2
HVIS vi når til at måtte sende dig en rykker nummer 2, som jo er pålagt rykkergebyr, kan denne dog som hidtil KUN BETALES med en bankoverførsel. Samtidig medfører rykker nummer 2, at der lukkes for din adgang til DFRs beviser uden yderligere varsel end at rykkeren sendes.

Alt i alt meget besværligt; for både dig, DFR og for os, og dermed en god grund til at tilmelde sig den automatiske betalingsordning.

VIL DU VIDE MERE:
Hvis du gerne vil læse mere om FSFI's håndtering af og procedure for betaling af udstedte elektroniske beviser, kan du finde det her.

Vilkår for automatisk kortbetaling finder du her.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sek@fsfi.dk