Svar på typiske spørgsmål om fakturering af beviser

FSFI har i dag faktureret de beviser, vores medlemmer har udstedt i DFR’s bevissystem i løbet af november og december måned.

 • Vi fakturerer hver enkelt instruktør samlet og for en eller to måneder ad gangen.

 • Regningen opgøres på baggrund af bevisernes udstedelsesdato – altså ikke efter hvilken dato kurset er afholdt.

 • Hver enkelt kursus, der er oprettet beviser til i den pågældende måned, er specificeret på regningen.

 • Datoen er opgivet med MÅNED først og DATO bagefter. Dette betyder at beviser, som er udstedt af dig den 6. december, på fakturaen er dateret: 12/6/2018

 • Der afsendes en mail fra FSFI mailrobot web@fsfi.dk til alle medlemmer, der har udstedt beviser i november og december. Mailen er vedhæftet en faktura. Tjek gerne lige i din spambakke, inden du efterlyser den i sekretariatet!

 • Hvis du har tilmeldt et betalingskort til vores abonnementsservice, er din mail vedhæftet en faktura, der er stemplet BETALT.

 • Er du ikke tilmeldt den faste ordning, er din mail vedhæftet en faktura, der betales på din brugerprofil her på vores hjemmeside.
 • Når du har betalt dine fakturaer, står der med grønt ”ingen ubetalte beviser”.

Alt Betalt

 

 

 • Hvis beløbet ikke kan trækkes på det tilmeldte kort, har du modtaget en mail med besked herom. 
  Du modtager også en faktura. Den er naturligvis ikke stemplet BETALT; men kan betales på din brugerprofil på FSFI’s hjemmeside.

 • EAN
  Har du markeret i din profil hos os, at det er din arbejdsplads med EAN-nummer, der skal faktureres, sender vi regningen via EAN. Her involverer vi dig stort set kun i betalingsprocessen, hvis der er problemer med at fremsende fakturaen eller vi ikke modtager betalingen.

 • ANDEN BETALER END MIG SELV:
  Mails med fakturaer sendes til den mailadresse, du har opgivet som din personlige i vores system, og CC til en evt. alternativ adresse, du i vores system har indskrevet som betaler.

 • Ønsker du, at der skal stå noget specielt på fakturaen; f.eks. et firmanavn, CVR-nummer etc, er det vigtigt at du selv skriver det ind i din profil hos os. 


 Alternativ Profil

Du indskriver i en af de alternative profiler (A og B) adressen og evt CVR-nummer på dit firma eller arbejdsplads.

Skal firmaet /arbejdspladsen betale kontingent og/eller beviser markerer du dette i feltet "FAKTURERING".
(Du åbner rediigering af et felt ved at aktivere en af de små blyanter. Husk at trykke på gem, når du har redigeret)


Markering Af Alternativ Betaler

 • REGISTRER VENLIGST EVT ÆNDRINGER INDEN DEN 15. I EN MÅNED:
  Vi fakturerer nemlig på eller lige efter den 15. i en måned for den foregående kalendermåned: altså eksempelvis den 15. februar vil vi fakturere for beviser, der er udstedt mellem 1. januar og 31. januar. 
  (Nogle gange fakturerer vi for to måneder samlet, hvis der har været ferie eller meget travlt.)

 • I alle tilfælde er det instruktørens ansvar, at bevisudstedelserne betales til FSFI. Så i det tilfælde regningen ikke betales af din arbejdsgiver, vil vi naturligvis gøre dig opmærksom på det og bede dig sørge for at regningen betales.

 • FSFI KAN GODT LIDE BETALINGER MED KORT:
  FSFI foretrækker at betalingerne foretages med betalingskort på din profil og ikke i banken. Når der betales med betalingskort enten via abonnementsordningen eller direkte via linket på din profil, sker det meste nemlig automatisk. Systemet kan med det samme registrere, at der er betalt for regninger vedrørende dit medlemsnummer, og der laves automatisk en bogføring, så vi ikke skal bruge så meget tid på at tjekke banken og sammenholde fakturanumre. 
  Dertil kommer at du med det samme kan se på din profil, at der er betalt, og du kan -.som tilmeldt abonnementsordningen – slippe for at holde øje med om regningerne betales til tiden. Og vi slipper for at bruge krudt på rykkere.

 • Lige nu er vi over 700 medlemmer, og selv om nogle melder sig ud ved årsskiftet, kommer der flere til. Så mængden af faktureringer er konstant stigende ;-)