Der er faktureret for beviser udstedt i juni og juli

Fakturaer for beviser udsendt

FSFI udsendte i går fakturaer til medlemmerne for bevisudstedelser foretaget i løbet af juni og juli måned. 

Mailen med fakturaen er sendt til din personlige mail samt til en evt. indtastet alternativ betaler. Husk også at tjekke din spambakke.

Hvis du har tilmeldt et fungerende kreditkort på din profil, har du modtaget en kvittering. Hvis ikke du er tilmeldt, ligger der en åben faktura klar til dig.

I arkivet under Betalingsstatus kan du se dine gamle fakturaer.
Tryk på det lille øje.

Betalingsstaus 2021

EAN

Hvis du har indtastet og markeret, at regningerne betales med et EAN-nummer, er regningen sendt gennem EAN til din arbejdsplads, og du hører kun fra os, hvis der ser ud til at være problemer med betalingen.

Datoer for næste faktureringer

De næste tre gange, vi udsender fakturaer for førstehjælpsbeviser, er planlagt til at være følgende dage:

  • Den 16. september: fakturering for beviser udstedt i august måned
  • Den 15. oktober: fakturering for beviser udstedt i september måned
  • Den 15. november: fakturering for beviser udstedt i oktober måned

Sammentællingen af periodens beviser sker således den nævnte dato. Har du behov for at ændre dine fakturerings-indstillinger i din profil på www.fsfi.dk skal du således gøre det inden, vi fakturerer for en given periode.
Den samlede regning for august måneds udstedelser sendes til den modtager, der står indskrevet som ønsket betaler på faktureringstidspunktet. 

Har du spørgsmål, så kontakt sek@fsfi.dk