Førstehjælpsbeviser er faktureret i denne uge

Der er mandag og tirsdag udsendt fakturaer for de førstehjælpsbeviser, der er udstedt gennem FSFI i løbet af september 2018.

Under den pågældende fakturering oplevede vi et mindre IT-nedbrud, så skulle der mod forventning være noget i forbindelse med din september-faktura, der giver aneldning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sek@fsfi.dk 

Er du via din instruktør-profil hos FSFI tilmeldt vores abonnementsordning, har du pr mail modtaget en kvittering. 

Er du ikke tilmeldt ordningen (eller EAN på din arbejdsplads), kan regningen betales ved, at du logger på din profil fsfi.dk , hvor du finder et link til betaling.

Hver enkelt instruktørs udstedelser faktureres samlet. Af fakturaen fremgår det, hvilke datoer der udsted beviser og hvor mange, det drejer sig om.

Har du på din profil markeret, at du ønsker, at faktureringen stiles til en arbejdsgiver eller en anden instruktørs firma, modtager du også en cc-mail med den vedhæftede faktura.

Alle mails med fakturaer kommer fra FSFI mailrobot web@fsfi.dk så tjek venligst din spam-bakke, hvis du ikke umiddelbart kan finde mailen.

Fakturering af førstehjælpsbeviser udstedt i oktober måned er planlagt til at finde sted den 15. november.