Let fakturering med betalingskort

Hjælp FSFI ved at bruge abonnementsordningen!

Din faktura kan betales helt automatisk.

Hver enkelt instruktør får en samlet faktura for faktureringsperioden. Den sendes til instruktørens personlige mail (brugernavnet på www.fsfi.dk ) og cc til en evt. alternativ betaler, hvis en sådan er oprettet på profilen i vores system. 

Har du på din FSFI-profil oplyst, at et EAN-nummer skal faktureres for de beviser, du udsteder gennem FSFI, sendes regningen direkte via EAN, og du hører kun noget fra os, hvis der er bøvl med betalingen.

Mange påmindelser

Sekretariatet bruger hver måned meget tid på påmindelser og rykkere for bevisudstedelser.
Proceduren ved fortsat manglende betaling er, at vi efter en påmindelse og i henhold til generalforsamlingens ønske pålægger regningen et gebyr. Samtidig ser vi os nødsaget til midlertidigt at lukke for instruktørens adgang til bevissystemet til vi har registreret, at både regning og gebyr er betalt.
På grund af gebyret kan "rykker nummer 2" kun betales ved bankoverførsel.

Alle kan naturligvis komme til at glemme en regning i ny og næ, men det er lidt ærgerligt, at det hver måned synes at komme bag på mange medlemmer, at vi sender regninger ud for de beviser, der udstedes i Dansk Førstehjælpsråds bevissystem. 

FSFI's sekretariat håber, du vil hjælpe med at frigive tid til andre (og mere spændende) opgaver ved at huske dine betalinger.
Nedenfor kan du se nogle bud på, hvordan du kan hjælpe både FSFI og dig selv. 
På forhånd mange tak for hjælpen. 

Undgå rykkere!

Bestyrelsen og sekretariatet har lavet mange tiltag for at gøre betaling til tiden let:

  • Du kan på din FSFI-profil registrere og tilmelde (begge trin skal på plads) et betalingskort til fast betaling af kommende regninger.
  • Du får en mail med en besked (og et link til regning), hvis dit kort er udløbet eller ikke har dækning for beløbet. 
  • Vi sender til de, der ikke er tilmeldt abonnementsordningen, en mail med fakturaen og ikke mindst et link med muligheden for at betale regningen med betalingskort.
  • Vi annoncerer med en nyhed som denne, når der er faktureret.
  • Ubetalte fakturaer fremgår af medlemsprofilen her på siden. (Om end gebyret på "rykker nummer 2" kun kan ses af den tilsendte "rykker nummer 2".)
  • Vi annoncerer efter hver fakturering de næste måneders faktureringsdatoer.  

Næste faktureringer

  • 17. maj 2022 - for beviser udstedt i april
  • 15. juni 2022 - for beviser udstedt i maj
  • 15. august 2022 - for beviser udstedt i juni og juli